Skanneløsninger og tolking

Staples Connect hjelper kundene med å effektivisere dokumentstrukturen og arbeide for et «papirløst kontor» takket være smarte, kundespesifikke løsninger.

Mange snakker som skanneløsninger, tolking eller datafangst, men hva er det?

Jo, for å få mer informasjon fra et papir eller et bilde i form av PDF eller annen bildetype, trengs det smarte programmer.

Vi er en uavhengig leverandør og jobber med applikasjoner på din skanner eller multifunksjonsmaskin som f.eks. Autostore eller eCopy, ofte sammen med sterke tolkeprogrammer for å håndtere all informasjon, f.eks. Kofax eller Readsoft.

Hvordan


Dokumentet skannes via eksisterende multifunksjonsmaskin eller bordskanner. PDF- og andre dokumenter kan også sendes inn i prosessen direkte fra e-post eller annen funksjon.

Resultat


Den innskannede informasjonen håndteres av passende system for deretter å sendes videre til enten en mappe på serveren eller inn i et system som f.eks. CRM/DMS.

Håndtere informasjonen


Etter at informasjonen bearbeides sendes den inn i «navet» eller den strukturen den skal lande i. Det kan være et bedriftssystem, CRM-system, arkivsystem, SharePoint, mappe på server med koblinger osv.

Når informasjonen har nådd sluttdestinasjonen, blir den tatt over av eventuelle systemer som driver med etterarbeid av dokumentet. Det kan være kontering, godkjenningsprosesser, godkjenning av avtale osv.

Sluttprosess


Etter at dokumentet er attestert, godkjent, kontert eller er behandlet på annen måte, lagres dokumentet med kobling til bedriftssystemet, CRM- eller arkivsystem.

Gjenfinning


Både filnavn og innhold kan søkes på eller arbeides med, enten direkte via systemet eller ved frisøk i operativsystemet.

Det gjør informasjonshåndteringen mer effektiv og mindre tidskrevende, og det gjør det mulig å spare penger, tid og plass ettersom informasjonen distribueres, lagres og hentes digitalt.

autostore-e1374574935859   ecopy-e1374574767848   readsoft-e1374573772821  kofax-e1374574335201