IT-analyse

Med Staples Connect IT-analyse kan du som kunde få en grundig og kvalitativ gjennomgang av IT-miljøet.

Inventering av IT-miljøet

Det første steget er å skape en omfattende rapport om IT-miljøet med totalinvesteringer for all maskin- og programvare som f.eks. servere, klienter, øvrige noder, operativsystemer, versjoner og applikasjoner, både egne og tredjeparts.

Tydelig IT-analyse med dagssituasjonen

Vi tar også frem en lisenssammenstilling, sikkerhetsanalyse og en vurdering av IT-miljøet. Basert på denne rapporten kan Staples Connect deretter presentere en IT-analyse som gir deg som kunde et tydelig bilde av hele IT-miljøets helse og status.

Analysen lister også alle servere, klienter og nettverksnoder med detaljinformasjon om maskinvare, installerte programmer og lisenser. I IT-analysen presenteres det også en grafisk, detaljert skisse av IT-miljøet som gir deg som kunde muligheten til å raskt få en god oversikt over hvordan systemet er oppbygd.

Dine behov og ønskemål

Når analysen er klar, kompletteres denne med informasjon fra deg som kunde om bedriftens virksomhet, behov og øvrige ønskemål.

Etter det kan vi presentere et løsningsforslag som en del av eller tillegg til IT-analysen, for å gi deg som kunde det aller beste bildet av hvordan IT-miljøet kan utformes for å oppnå helt problemfri IT.