Prosjektledelse

Alle større forandringer i kunders IT-, konferanse- eller dokumentmiljøer krever nøye planlegging, uansett om det er migrering, nyinstallering eller utvikling.

Nøye analyse og planlegging

Ved å bruke tid på å analysere kundens miljø og deretter nøye planlegge hvordan prosjektet skal gjennomføres, kan vi korte ned tiden for implementering samt skape problemfri IT på ditt kontor.

Oppfølging og rapporter

Kontinuerlige oppfølginger og rapporter finnes også tilgjengelig, takket være en nøye dokumentering.

Ved behov kan Staples Connect også tilby tilgang til arbeidsprosesser, statusrapporter under reisens gang og en sluttrapport som beskriver prosjektet i sin helhet.

Prosjektledelse med trygghet

Prosjektledelse betyr at du som kunde kan være trygg fra start til slutt, og vite at prosjektet er veldokumentert for fremtidig bruk.

Våre prosjektledere har god kompetanse innen IT, konferanse og dokumenthåndtering. De er utdannet og sertifiserte innen prosjektledelse, alt for å skape en så kvalitativ gjennomføring som mulig.