Timebank

En timebankavtale med Staples Connect gir deg trygghet gjennom en garantert påbegynt feilsøking til avtalt tid samt prioritet ved saksbehandling.

Avregnes etter behov. Uten best før-dato.

Du får tilgang til Staples Connect konsulenter og teknikere og deres kompetanse ved uplanlagte eller planlagte hendelser. Staples Connects timebank har ingen best før-dato, og timene avregnes etter behov. Alt fra større installasjoner til vanlig support inngår i samme timebank. Det gjør det mulig at dere på en mer effektiv måte kan budsjettere og håndtere deler av IT-kostnadene.

Billigere support med timebank


Legg til Staples Connects timebank, så kan du få tilgang til et smidig saksbehandlingssystem der du kan se hvor og når timene brukes, og du kan følge med på pågående saker.

En stor fordel med Staples Connects timebank, er at ved kjøp av et stort antall timer, så får Staples Connects kunder en bedre timepris.